EVGA 2x PCIe 8pin (6+2) Cable (Single) for 500BQ/600BQ Only

產品型號: W001-00-000124

*照片上顯示的配件如有變更不另行通知。

Average Rating

 Review It

 

Customer Reviews of the EVGA 2x PCIe 8pin (6+2) Cable (Single) for 500BQ/600BQ Only (W001-00-000124)

您是否擁有這款產品?  Write a ReviewWrite a Review

Compatibility of the EVGA 2x PCIe 8pin (6+2) Cable (Single) for 500BQ/600BQ Only (W001-00-000124)